O společnosti

Naše společnost se zabývá komplexní správou bytových domů, bytů a nebytových prostor obsahující vedení účetnictví, vyúčtování služeb a technickou správu pro společenství vlastníků a další související činnosti.

SPRÁVA DOMŮ ZLÍN s.r.o. je jedním z největších správců nemovitostí v regionu. Správu pro Společenství vlastníků provádí již od roku 1999, v té době pod hlavičkou Bytového podniku Zlín. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Zlína byla dne 12. 12. 2001 založena obchodní společnost Správa domů Zlín, spol. s r.o., která převzala veškerá práva a povinnosti Bytového podniku Zlín. Společnost prováděla správu jak městských nemovitostí, tak i nemovitostí společenství vlastníků.

Od listopadu 2011 se Správa domů Zlín, spol. s r.o. zabývá pouze správou soukromých osob a jiných právních subjektů převážně společenství vlastníků jednotek. Domy ve vlastnictví Statutárního města Zlín si převzalo a spravuje oddělení správy bytových domů, odboru majetkové správy Statutárního města Zlína.
Naše společnost Správa domů Zlín, spol. s r.o. má v současnosti 13 zaměstnanců na stálý pracovní poměr a spravuje na území Zlína cca 4990 bytových a 89 nebytových jednotek, 306 garáží u téměř 263 bytových domů ve vlastnictví.

Naše společnost je dlouholetým správcem nemovitostí s více než 20letou zkušeností z oboru. Zaměstnanci  naší společnosti mají mnohaleté odborné zkušenosti s komplexní správou domů, bytů a nebytových prostor, pracují na vysoké profesní úrovni a se znalostí příslušných právních předpisů.
Za naši přednost považujeme schopnost přizpůsobit se přáním a specifickým potřebám každého zákazníka. V zásadě lze shrnout, že zajišťujeme všechny běžné činnosti spojené s provozem bytových domů.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi předáme jakékoliv bližší informace o nás, nebo můžete kontaktovat naše smluvní partnery k získání informací o výsledcích naší práce.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo:
Zarámí 4077, Zlín
IČ:
262 71 010
DIČ:
CZ26271010
Zápis v OR:
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41136