Hledáte vhodného správce Vaší nemovitosti?

Naše společnost SPRÁVA DOMŮ ZLÍN spol. s r. o. nabízí správu domů pro společenství vlastníků bytových jednotek a zajistí komplexní servis.

Jsme specialisté na správu SVJ. Naši nabídku služeb připravíme na míru potřebám Vašeho SVJ.

Naším záměrem a samozřejmostí pro nás je:

 • být pro Vás důvěryhodným a spolehlivým partnerem
 • profesionální přístup s důrazem na kvalitu a odbornost
 • přímé a otevřené jednání a jasná pravidla
 • respekt a vstřícnost vůči našim zákazníkům a obchodním partnerům

Zajišťujeme:

 • veškerou evidenční agendu včetně vyúčtování služeb
 • účetní agendu
 • technickou správu nemovitostí
 • revize
 • opravy
 • řemeslné práce spojené se správou nemovitosti
 • návrh stanov, zapracování připomínek
 • zpracování a odeslání návrhu na zápis změn do rejstříku společenství

30. 5. 2019

Alpiq Generation (CZ), s.r.o.-Plánované přerušení r. 2019

V souladu s §76 odst. 4, písm. c), energetického zákona vás informujeme, že po dobu letní technologické odstávky bude z důvodu plánovaných prací na zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie přerušena dodávka:

Tepla v horké vodě

od neděle 28. 7. 2019 od 18:00 hod. do soboty 3. 8. 2019 do 06:00 hod.

 

Přerušení dodávek tepelné energie se dotkne všech zákazníků, kteří mají s naší společností uzavřenou smlouvu o dodávce tepla v horké vodě.

Tepla v páře

Plošné přerušení dodávky tepla v páře není naplánováno.

V případě plánovaného přerušení dodávek tepelné energie do jednotlivých odběrných míst bude naše společnost dotčeného zákazníka informovat adresně.

 

Přerušení dodávek energií je nezbytné k provedení revizních, údržbových a opravných prací našeho výrobního a rozvodného zařízení a k udržení vysoké spolehlivosti a kvality dodávek.

Věříme, že toto omezení  pochopíte a případně využijete k provedení vlastních údržbových prací.

2. 1. 2019

Cena vody v roce 2019

Cena vody pro rok 2019
Zdroj: internetové stránky Moravské vodárenské a.s.

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

Cena vody pro rok 2019 - Zlínsko

Cena s DPH 15 %
vodné    44,40  Kč/m3

stočné   43,29   Kč/m3

celkem  87,69   Kč/m3

 

Pro srovnání uvádíme cenu vody v roce 2018 vč. DPH
Zlínsko
vodné   43,40  Kč/m3
stočné   42,31  Kč/m3
celkem  85,71  Kč/m3

další aktuality

Kontakt

adresa:Správa domů Zlín, spol. s r.o.
Zarámí 4077
ZLÍN
e-mail:info@sdzlin.cz

Úřední hodiny

Pondělí:8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Středa:8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Pátek:8.00 – 12.00
 V jiném termínu lze kontakt dohodnout telefonicky předem.
Telefonické kontakty na příslušné pracovníky.

V případě zájmu nebo dotazu nás neváhejte kontaktovat ZDE.