Aktuality

Cena vody v roce 2020

Cena vody pro rok 2020
Zdroj: internetové stránky Moravské vodárenské a.s.

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

Cena vody pro rok 2020 - Zlínsko

Cena s DPH 15 %

vodné    45,87  Kč/m3

stočné    45,01   Kč/m3

celkem  90,88   Kč/m3

 

Pro srovnání uvádíme cenu vody v roce 2019 vč. DPH
Zlínsko
vodné    44,40  Kč/m3
stočné   43,29  Kč/m3
celkem  87,69  Kč/m3

usneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.pdf [347,62 kB] 13. 3. 2020 9:22:24